Khách hàng

Trần Mạnh Tình

Trần Mạnh Tình

Phải nói là 965 rất hợp tay, Đúng là đeo vào chạy nhanh hơn thường dưới cái thời tiết 33°C. Cám ơn anh Quý rất nhiều